Ανάπτυξη λογισμικού | Κατασκευή λογισμικού | Κατασκευή κατά παραγγελία λογισμικού | Προγράμματα Η/Υ

Custom Software Development Services in Greece

 

Μάθετε πώς οι υπηρεσίες κατασκευής λογισμικού της Successful Software μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε περισσότεροι σε λιγότερο χρόνο με τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων που ωφελούν την επιχείρησή σας.

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

Η Successful Software παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού (custom software development) για μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

 • Δημιουργία ιστοσελίδων, δημιουργία ιστότοπων (Web Development)
 • Ανάπτυξη λογισμικού για τα Microsoft Windows
 • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων
 • Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για φορητές συσκευές (Mobile Development)
 • Σχεδίαση λογισμικού (Software Design)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής λογισμικού (Software Consulting)
 • Δοκιμή λογισμικού (Software Testing)
 • Εγκατάσταση λογισμικού (Software Deployment)
 • Διαχείριση έργων λογισμικού (Project Management)
 • Ανάλυση επιχειρησιακών αναγκών (Business Analysis)
 • Τεχνική επάνδρωση
 • Ενσωματωμένο λογισμικό (Embedded Software)
 • Προγραμματισμός συστημάτων
 • Λύσεις τεχνολογίας
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων

 

 

Σχεδίαση και κατασκευή λογισμικού

 

Η μεδοθολογία της Successful Software στην σχεδίαση και κατασκευή λογισμικού καλύπτει ολόκληρο το φάσμα του κύκλου ζωής του προϊόντος λογισμικού. Έχουμε προσαρμόσει τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας. Οι υπηρεσίες μας είναι δομημένες σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις πρακτικές που είναι κρίσιμες στο επιχειρησιακό μοντέλο των πελατών μας.

Οι πελάτες μας απαιτούν έναν συνεργάτη τεχνολογίας που μπορεί να μειώσει το χρόνο μεταξύ της παραγωγής και διάθεσης του παραγόμενου αποτελέσματος στην αγορά, είτε αυτό είναι ένα προϊόν είτε μία υπηρεσία και αυτό επιτυγχάνεται με το μετασχηματισμό των δικών τους τεχνικών και επιχειρησιακών ιδεών σε δομημένες, σταθερές και έξυπνες λύσεις λογισμικού. Με την αποδεδειγμένη πείρα μας στις επιχειρησιασκές πρακτικές και διαδικασίες της Ελλάδας, η Successful Software προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού που ακολουθούν τη φιλοσοφία του "Feature Driven Design". Οι διαδικασίες και η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε βασίζονται αποκλειστικά στις απαιτήσεις του πελάτη προκειμένου να είναι δυνατή η επίλυση προβλημάτων και η ένταξη τους στο επιχειρησιακό πλαίσιο του πελάτη στο μικρότερο δυνατό χρονικό πλαίσιο.

Ταυτόχρονα είναι δυνατή η εξέλιξη και η μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος, το οποίο είναι παραμένει στενά συνδεδεμένο με τις ιδιαίτερε  ανάγκες του πελάτη. Η έμφασή μας στη καινοτομία και τη βελτίωση των διαδικασιών μας στην ανάπτυξης λογισμικού, αποτελεί εγγύηση για τη ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.  Έτσι βοηθάμε τους πελάτες μας να αποφασίσουν ποια είναι η καλύτερη τεχνολογική λύση για τις δικές τους απαιτήσεις. Παρέχουμε προσθήκη αξίας στο προϊόν του πελάτη μας, σε όλο τον κύκλο ανάπτυξης του προϊόντως, ακόμα και μετά την παράδοση του στον πελάτη.

 

 

PDLC

 

Στη Successful Software έχουμε καθορίσει και ερευνήσει λεπτομερώς τις διάφορες διαστάσεις ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού. Η εμπειρία μας και οι γερές διαδικασίες ανάπτυξης που χρησιμοποιούμε προέρχονται από τη τεχνογνωσία αυτής της έρευνας.  Οι δοκιμασμένες πρακτικές μας εξασφαλίζουν επιτυχία για κάθε νέα πρωτοβουλία ανάπτυξης προϊόντος και έχουν θετικές επιπτώσεις μέχρι και στο μακροπρόθεσμο κύκλο συντήρησης τους.

Κατά συνέπεια οι πελάτες μας μας οφελούνται από αυτή τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία ενώ το λογισμικό που προκύπτει είναι πάντα το καλύτερο δυνατό. Η μεθοδολογία που ακολουθούμε μας επιτρέπει να δεσμευτούμε για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος, την παράδοση του εντός των χρονικών πλαισίων που έχουν δοθεί καθώς και την τήρηση του προϋπολογισμού που έχει κατατεθεί.

 

Υπηρεσίες για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Η Successful Software μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή ως προέκταση της ομάδας του πελάτη μας προκειμένου οι υπηρεσίες μας να καλύψουν όλο το φάσμα των απαιτήσεων του πελάτη.

 

Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

Η Successful Software παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού στα παρακάτω πεδία:

 • Υγειονομική περίθαλψη
 • Οικονομικές υπηρεσίες
 • Ασφάλειες
 • Διαχείριση αλυσίδας ανεφοδιασμού (Supply Chain Management)
 • Αυτοματισμοί
 • MIS
 • Κάθετες λύσειςΑυτοματοποίηση, μεταφορά & αναβάθμιση

Η Successful Software διαθέτει ένα ασφαλές και γρήγορο σύστημα μεταφοράς των δεδομένων σας από το παλιό σας σύστημα στο νέο.  Αυτό το σύστημα εγγυάτε την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα ελαχιστοποιώντας τον ενδιάμεσο χρόνο προσαρμογής.

Έχουμε εργαστεί στα παρακάτω:

 • Αυτοματισμός λογισμικού
 • Αυτοματισμός υλικού και συστηματών
 • Αναβάθμιση λογισμικού
 • Αναβάθμιση ή αλλαγή λειτουργικών συστημάτων
 • Εφαρμογές μεταφοράς δεδομένων οι οποίες βελτιστοποιούν τη χρήση της νέας δομής


Successful Software has created methodical processes to handle these requirements, while helping maintain predefined service levels. We have captured the common issues of significance in an automation or migration situation, into a knowledge base. We have also devised recommendations for making appropriate choices based on the unique set of requirements of each application.

Η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει συστηματικές διαδικασίες για να χειριστεί όλες αυτές τις απαιτήσεις και έτσι είναι σε θέση να διατηρήσει τα συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών. Μέσα από τη πολυετή εμπειρία μας έχουμε καταγράψει όλες τις πτυχές αυτής της διαδικασίας σε μια γνωσιακή βάση. Μέσα από αυτή τη βάση είμαστε επίσης σε θέση να προτείνουμε διάφορες εναλλακτικές επιλογές οι οποίες είναι πάντα βασισμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής.