Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων

Successful Marina Logo


Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Λιμένων και Λιμενικών Ταμείων

 

Η Successful Software (https://www.successful-soft.com/sm) δραστηριοποιείται στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής από το 1991. Έχει δε Πελάτες της πολλά λιμενικά ταμεία, τις περισσότερες μαρίνες στην Ελλάδα και διεθνή παρουσία στο εξωτερικό (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Ειδικά στο χώρο των Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Μαρινών η Successful Software έχει ήδη πελάτες της:

1. Δημοτικό λιμενικό ταμείο Αγίας Εφυμίας, Κεφαλλονιά (πελάτης μας από το 2006 έως σήμερα).

2. Δημοτικό λιμενικό ταμείο Αίγινας (πελάτης μας από το 2016 έως σήμερα).

3. Δημοτικό λιμενικό ταμείο Μήλου (πελάτης μας από το 2016 έως σήμερα).

4. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, Ρόδο (πελάτης μας από το 2004 έως σήμερα).

5. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, Κρήτη (πελάτης μας από το 2020 έως σήμερα).

6. Δημοτική μαρίνα - επισκευαστική ζώνη του Αγ.Νικολάου, Κρήτη (πελάτης μας από το 2004 έως σήμερα).

7. Δημοτική μαρίνα - επισκευαστική ζώνη της Κω, Κως, Δωδεκάνησα (πελάτης μας από το 2004 έως σήμερα).

 

milos

 

Η Successful Software διαθέτει μοναδική εμπειρία στο πως πρέπει να οργανώσει ένα (Δημοτικό ή μη) Λιμενικό Ταμείο τις λειτουργίες του προκειμένου να δουλέψει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, με το λιγότερο δυνατό προσωπικό, μοχλεύοντας τα οφέλη της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η σύγχρονη αυτή τεχνολογία επιτρέπει στο Λιμενικό Ταμείο να διαχειριστεί όλα του τα έσοδα, από οποιανδήποτε πηγή και εάν αυτά προέρχονται, π.χ. λιμάνια (τέλη ελλιμενισμού/διαχείμασης, ρεύμα, νερό, χρήση γλύστρας, τέλη επιβατών, τέλη τροχοφόρων, τέλη προσόρμησης (Επιβατηγά-Οχηματαγωγά-ιπτ.δελφίνια), τέλη προσόρμησης (Φορτηγά-Υδροφόρες), κοκ), χώρους παραχώρησης (ενοίκια, δικαιώματα, ΕΚΟΕΜ, Χαρτόσημο, ΟΓΑ, κοκ), κλήσεις Κ.Ο.Κ, μαγαζιά (ενοίκια), κοκ.

Ειδικότερα σε μια εποχή όπου σχεδόν όλα τα Λιμενικά Ταμεία υποφέρουν από έλλειψη προσωπικού και οι επαφές μεταξύ προσωπικού και Πελατών τελούν υπό σοβαρούς περιορισμούς, το Όραμα της Successful Software είναι να βοηθήσει αποτελεσματικά τα Λιμενικά Ταμεία να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους.

Αυτό το επιτυγχάνουμε βελτιώνοντας την τεχνολογική υποδομή και αντικαθιστώντας χειροκίνητες διαδικασίες που εκτελούνται από τον άνθρωπο, με δίκτυα αυτόματης εξυπηρέτησης που εκτελούνται από μηχανές.

Successful Marina Smart App - Self-Service App for your Customers


Εφαρμόζοντας μεθόδους και διαδικασίες που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη για την αποτελεσματικότητα τους, επιτυγχάνουμε:

α) απλούστευση των διαδικασιών, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας. Μέγιστο έλεγχο όλων των λειτουργιών της Υπηρεσίας, για όλα τα λιμάνια που διαχειρίζεται, μέσα από ΕΝΑ ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο είναι προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε υπάρχει Internet.

β) ταχύτερη, καλύτερη και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιωτών αλλά και των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με την Υπηρεσία, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς ανθρώπινη διαμεσολάβηση.

γ) καλύτερη διαχείριση, έλεγχος και αξιοποίηση όλων των θέσεων ελλιμενισμού, για όλους τους λιμένες που διαχειρίζεται το λιμενικό ταμείο σας και, κατ' επέκταση, βελτίωση της κερδοφορίας του.

δ) δυνατότητα προείσπραξης τελών ελλιμενισμού μέσω αυτόματων καναλιών πώλησης (Internet / App). Οι εισπράξεις καταλήγουν στον τραπεζικό λογαριασμό του ταμείου, ενημερώνοντας αυτόματα Σκάφος και Πελάτη.

ε) καλύτερος οικονομικός προϋπολογισμός/απολογισμός μέσω της αναλυτικής παρακολούθησης των εσόδων ανά Κ.Α.Ε και την αυτόματη ενημέρωση της Δημόσιας Λογιστικής. Λήψη ενημερωμένων αποφάσεων από τη Διοίκηση, βασισμένων σε ορθές, στατιστικές και πληροφοριακές αναφορές (Business Intelligence Reports & Business Intelligence Dashboards).

στ) μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της επιχείρησης μέσω τεχνολογιών Paperless Office.


Παρακάτω παραθέτονται το πως περιέγραψαν την εμπειρία που είχαν διάφορα Λιμενικά Ταμεία, κατά τον πρώτο μήνα που εφάρμοσαν το σύστημα Successful Marina:

«Μας γλιτώνει πολύ χρόνο σε σχέση με το χειρόγραφο σύστημα»

«Δεν μας ξεφεύγει κανένα σκάφος και πελάτης. Μπορούμε να δούμε τι έχουμε τιμολογήσει σε ένα Πελάτη, από πότε μας χρωστάει και πόσα μας χρωστάει. Π.χ. όταν ένας Πελάτης καταθέτει τα χρήματα στην τράπεζα, μπορούμε με μία απλή “Εύρεση” να εντοπίσουμε τον λογαριασμό του και να εκδώσουμε το σχετικό Γραμμάτειο Είσπραξης, είτε αυτό αφορά προκαταβολή, είτε έναντι, είτε εξόφληση»

«Τώρα που είναι και η κρίση, έχουμε τη δυνατότητα να εκδώσουμε το τιμολόγιο του μόνιμου Πελάτη "επί πιστώσει" και μετά ο Πελάτης να έρχεται και να πληρώνει την οφειλή του σε δόσεις. Το σύστημα παρακολουθεί το υπόλοιπο του Πελάτη σε κάθε βήμα, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση»

«Το Successful Marina αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την σωστή διαχείριση ενός λιμανιού ή μιας μαρίνας.Δεδομένου ότι το πρόγραμμα έχει την δυνατότητα να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε φορέα, για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μήλου αποδείχθηκε η κατάλληλη λύση καθώς αποτυπώθηκε με ακρίβεια η δυναμικότητα αυτού σε θέσεις εξυπηρέτησης σκαφών, και πλέον ο αρμόδιος υπάλληλος έχει την δυνατότητα να προκρατήσει μία θέση, να εκδόσει τιμολόγιο για την είσπραξη των λιμενικών τελών-παροχής νερού και ρεύματος με απώτερο σκοπό να αξιοποιηθούν όλες οι θέσεις ελλιμενισμού και να αυξηθούν τα έσοδα του φορέα διαχείρισης.

Μέσω του προγράμματος υπάρχει η δυνατότητα να εξαχθούν τα στοιχεία και να αξιοποιηθούν κατάλληλα από την Οικονομική Υπηρεσία του φορέα ενώ ταυτόχρονα μπορούν διαφορετικοί υπάλληλοι να έχουν πρόσβαση στο σύστημα και να διενεργούν διαφορετικές εργασίες ανά αρμοδιότητα.»

 

Λίγα λόγια για την εταιρεία μας


H Successful Software (βλ. www.successful-soft.com/sm) είναι η μόνη εταιρεία που έχει οργανώσει τη διοίκηση των περισσότερων λιμενικών ταμείων - μαρίνων - καρνάγιων στην Ελλάδα και η οποία έχει διακριθεί και στο εξωτερικό για την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της πάνω σε Marina-Boatyard Management Systems (βλ. κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το άρθρο "International distinction of Successful Marina (MarinaWorld magazine, March-April 2011"). Συμμετείχαμε επίσης ως εισηγητές στο "1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τουριστικών Λιμένων - Μαρίνων" που έγινε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2015. Στο συνέδριο αυτό παρουσιάσαμε το θέμα "Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στη Διοίκηση και Διαχείριση Τουρ.Λιμένων και Μαρινών στην Ελλάδα και το εξωτερικό". Έχουμε συμμετέχει ως εκθέτες στο Dubai International Boat Show 2018 καθώς και στο ICOMIA World Marinas Conference 2018.

Το  Successful Marina Management System της εταιρείας μας είναι το καλύτερο Marina - Boatyard Management System που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Κάντε κλικ εδώ για να επικοινωνήσετε μαζί μας ή κάντε κλικ εδώ για να δείτε τι άλλο μπορεί να κάνει το Successful Marina για τον οργανισμό σας.

 

About Successful Software

Successful Software has been designing, developing, supporting and marketing quality software solutions for businesses and organizations since 1991. Our goal is to consistently provide our customers with innovation, exceptional service, all with the commitment to help them consistently become even more successful in what they are doing.

Do you have any questions regarding benefits, pricing, or delivery time? Just click on the "Get Started »" button below, fill out the online form with your question and a marine technology expert will get back to you as soon as possible:

Get Started »